Hallmark Moment?

So I was walking Devon the Dog this morning and I found myself wishing Bill were here, walking with us. Then there were tears streaming down my face. While walking. Around downtown San Jose.

Oy.

Do Filipinos have an innate penchant for the dramatic? Cue music...

paano kung wala ka na?
paano ba ang mag-isa?
mula nang makasama ka
kung paano'y limot ko na...

...bago ka lumisan,
sana'y maturuan mo
na iwasan ang bawat nakasanayan ko
at limutin na ang maghintay lagi sa 'yo
paano ba ito?

Hmmm... maybe the "maghintay" part isn't quite apropos, since I usually got home last. Heheheh.

Drama drama drama. So...

...uhm...

gay. :-)

Ok, enough of this. Time for work.